Lurer du på hva politikerne stemmer på Stortinget og lover i partiprogrammene? Følg opp dine folkevalgte her! Les mer

Se alle »

Siste forslag fra Stortinget

Endre regelverket slik at en virksomhet ikke kan ansette personer på kontrakter som inneholder formuleringer som «fast ansatt uten garantilønn» og formuleringer med tilsvarende mening
Endre arbeidsmiljøloven for å definere begrepet «midlertidig ansatt»
Endre arbeidsmiljøloven slik at begrepet «fast ansatt» defineres i loven slik at det for «fast ansatt» må være forutberegnelighet om utsikt til arbeid og lønn, samt et fullstendig stillingsvern etter loven
Innføre andre fradrags- eller støtteordninger for varig å kompensere det økonomiske tapet enkelte uføre har lidd etter omlegging av skattlegging av folketrygdens og tjenestepensjonenes uføretrygd
Sørge for at statlige velferdsgoder som bygger på bruttoinntekt justeres slik at personer som har fått økt bruttoinntekt på grunn av uførereformen, ikke mister tilgangen til disse tjenestene som følge av omleggingen
Gjennomgå kommunale pleie- og omsorgstjenester slik at personer som har fått økt bruttoinntekt på grunn av uførereformen år samme tjenestetilbud som tidligere
Innføre en arig kompensasjonsordning som kan settes inn for å redusere det økonomiske tapet enkelte har lidd etter omlegging av skattlegging av folketrygdens og/eller tjenestepensjonenes uføretrygd
Gi Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2016
Legge til grunn kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper som inntektsmål for jordbruket
Legge frem en utredning av hvilken effekt omleggingen av kvalitetstilskudd for lammeslakt vil ha for aktører i jordbruket og for fremtidige utbetalinger over statsbudsjettet, i statsbudsjettet for 2016
Se alle »

@holderdeord

Hold deg oppdatert på hva Norges parlamentariske vaktbikkje pusler med.

@partipisken

Vi tvitrer hver gang noen stemmer mot sitt eget parti på Stortinget.