Lurer du på hva politikerne stemmer på Stortinget og lover i partiprogrammene? Følg opp dine folkevalgte her! Les mer

Se alle »

Siste forslag fra Stortinget

Som direktør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. januar 2016–31. desember 2021 oppnevnes Petter Fredrik Wille.
Legge representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Jenny Klinge om å stoppe all tvangsutsendelse av norske statsborgere til soning i fengsel i Nederland ved protokollen.
Umiddelbart stanse tvangsutsendelse av norske statsborgere til soning i fengsel i Nederland.
Fremme forslag om å oppheve lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff m.v., § 1 a om straffegjennomføring i annen stat, og om at avtalen med nederlandske myndigheter om leie av fengsel avvikles, så raskt det lar seg gjøre.
Om endringer i skadeserstatningsloven mv.
Om endringar i jordskiftelova (reglar om saksbehandling mv.) I I lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m.
Om endringer i politiregisterloven mv.
Legge riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning ved protokollen.
Legge riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel ved protokollen.
Legge representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Hege Haukeland Liadal, Kari Henriksen, Arild Grande og Stine Renate Håheim om tryggere bolighandel ved protokollen.
Se alle »

@holderdeord

Hold deg oppdatert på hva Norges parlamentariske vaktbikkje pusler med.

@partipisken

Vi tvitrer hver gang noen stemmer mot sitt eget parti på Stortinget.