Lurer du på hva politikerne stemmer på Stortinget og lover i partiprogrammene? Følg opp dine folkevalgte her! Les mer

Se alle »

Siste forslag fra Stortinget

Ikke vedta § 13-9 (2) i ny finansforetakslov
Venstre
Sikre at bankenes adgang til å ta risiko gjennom annen aktivitet enn kjernevirksomheten avgrenses ytterligere ut over det som i dag er nedfelt i norsk bank- og konsernlovgivning
Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti
Legge til rette for at skattemyndighetene intensiverer kontrollen med transportnæringen for å hindre konkurransevridning
Arbeiderpartiet og Senterpartiet
Legge til rette for at alle selskaper som driver transportvirksomhet i Norge betaler moms
Arbeiderpartiet og Senterpartiet
Kartlegge omfanget av kabotasje i det norske transportmarkedet
Arbeiderpartiet og Senterpartiet
Sikre at haiprodukter som blir importert, har fullstendig og etterprøvbar artsinformasjon
Kristelig Folkeparti
Trappe opp bevilgningene til fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet
Sørge for at Norge tar initiativ til en internasjonal konvensjon om karbonskatt på internasjonal luftfart og skipsfart
Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti
Være verdensledende på å utvikle og ta i bruk nullutslippsteknologi i sjøtransporten i 2030
Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti
Trappe opp norsk støtte til klimatiltak og klimatilpasning i fattige land med 4 mrd. kroner fram mot 2020
Sosialistisk Venstreparti
Se alle »

@holderdeord

Hold deg oppdatert på hva Norges parlamentariske vaktbikkje pusler med.

@partipisken

Vi tvitrer hver gang noen stemmer mot sitt eget parti på Stortinget.