Lurer du på hva politikerne stemmer på Stortinget og lover i partiprogrammene? Følg opp dine folkevalgte her! Les mer

Se alle »

Siste forslag fra Stortinget

Endre introduksjonsloven slik at det blir lov å opprette personregistre for behandling av personopplysninger som er nødvendige for gjennomføring, oppfølging og evaluering av introduksjonsprogram
Innføre Eurodac-forordningen i utlendingsloven, for å kunne sammenligne og således avgjøre hvilket land i Europa som har ansvaret for den aktuelle asylsøkeren
Legge innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82 ved protokollen
Sterkt kritisere justis- og beredskapsminister Anundsen for ikke å ha gitt dekkende informasjon i saken om lengeværende asylbarn, samt ikke sørget for at en varslede politikkendring ble fulgt
Sterkt kritisere justis- og beredskapsminister Anundsen for ikke å ha gitt dekkende informasjon til Stortinget i saken om utsendelse av lengeværende asylbarn
Utvise mistillit til justis- og beredskapsminister Anundsen
Be regjeringen melde tilbake om utviklingen i kollektivandelen til, fra og på norske flyplasser
Gi Stortingets presidentskap fullmakt til å fastsette sammensetningen og mandatet til den nylig vedtatte granskningskommisjonen for brannen på Scandinavian Star
Oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star
Be regjeringen komme med forslag til finansiering og organisering av tilsynsmodell ved bruk av dyr til vitenskapelige formål
Se alle »

@holderdeord

Hold deg oppdatert på hva Norges parlamentariske vaktbikkje pusler med.

@partipisken

Vi tvitrer hver gang noen stemmer mot sitt eget parti på Stortinget.