Lurer du på hva politikerne stemmer på Stortinget og lover i partiprogrammene? Følg opp dine folkevalgte her! Les mer

Se alle »

Siste forslag fra Stortinget

Sikre at haiprodukter som blir importert, har fullstendig og etterprøvbar artsinformasjon
Kristelig Folkeparti
Slippe ut maks. 25 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2030
Sosialistisk Venstreparti
Trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av alle investeringer i fossil energi innen 2020
Miljøpartiet De Grønne og Rasmus Hansson
Fase ut norsk olje- og gassvirksomhet over en 20-årsperiode
Miljøpartiet De Grønne og Rasmus Hansson
Slippe ut maks. 20 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2030
Miljøpartiet De Grønne og Rasmus Hansson
Sørge for at oversikt over klimagassutslippene fra statlig virksomhet innenfor den enkelte kommune gjøres lett tilgjengelig
Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti
Gi kommunene mulighet til å pålegge installering av hurtigladere og annen infrastruktur for nullutslippstransport på servicestasjoner, kjøpesentre og tilsvarende næringsbygg
Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti
Sørge for at kommunene gis mulighet til å nekte skip adgang til havn i perioder der luftforurensningsverdiene overskrider eller er i fare for å overskride vedtatte grenseverdier
Miljøpartiet De Grønne
Legge frem en handlingsplan for å styrke kommunenes kompetanse på klimapolitikk og klimatilpasning
Miljøpartiet De Grønne
Sikre retningslinjer for statlig medansvar og medvirkning som sikrer at kommunal regulering av dieselkjøretøyer på riksveiene og fylkesveiene kan håndheves på en effektiv måte
Miljøpartiet De Grønne
Se alle »

@holderdeord

Hold deg oppdatert på hva Norges parlamentariske vaktbikkje pusler med.

@partipisken

Vi tvitrer hver gang noen stemmer mot sitt eget parti på Stortinget.